top of page
1[1].png

Doelstelling

Het kennis laten maken met een nieuwe sport en hen hier vaardiger in maken.

Materialenpakket

10 Volleyballen

1 Volleybalnet

20 pionnen

Algemene warming up voor elke les

Maak een duo en probeer de bal over en weer te spelen zonder dat de bal de grond raakt. Maak gebruik van zowel de onderhandse als bovenhandse pass. Wanneer dit goed gaat vergroot je de pass afstand. Gaat dit minder goed, laat dan de ball na elke pass gevangen worden.

 

Tip:
Probeer de bal hoog te spelen. Dit geeft je maatje meer tijd de bal in te schatten voor een juiste pass

 

Les 1 

Doelstelling van de les
Aan het einde van deze clinic hebben de deelnemers de begin vormen van lijnbal en smashbal leren spelen (vereenvoudigde vormen van volleybal).

Materialen

5x pittenzakje

5x lintje

3x trefbal

5x blokje

6x pion

1x volleybalnet

3x hoepel

Warming-up spel
De kinderen staan op een rij naast elkaar (voor een hoepel) en spelen met een door jou bepaalde techniek (onderhands, bovenhands, service) de bal naar de overkant. Als de bal op 1 van de voorwerpen komt (via telt niet!) mogen ze dat voorwerp halen en in hun hoepel leggen. Wie heeft de meeste voorwerpen verzameld?

Differentiaties

Makkelijker:

 • De afstand tot het toversnoer/voorwerpen verkleinen.

 • Grotere voorwerpen.

 • Meer voorwerpen.

 • Het toversnoer lager hangen.

 

Moeilijker:

 • De afstand tot het toversnoer/voorwerpen vergroten.

 • Kleinere voorwerpen.

 • Minder voorwerpen.

 • Het toversnoer hoger hangen.

Plattegrond

Leskern

Lijnbal;  er wordt 4 vs 4 gespeeld. Probeer de bal bij de tegenstander op de grond te gooien en voorkom dit in je eigen veld.

Regels en aandachtspunten

Regels:

 •  Je mag de bal 3 keer overspelen.

 • De bal moet over het volleybalnet gegooid worden.

 • Als de bal bij de tegenpartij op de grond komt levert dit een punt op.

 

Aandachtspunten:

 • Probeer in de ruimte te gooien waar niemand staat.

Differentiatie en plattegrond

Makkelijker:

 • Maak het veld kleiner

 • Speel met een lichtere bal.

 

Moeilijker:

 • Maak het veld groter.

 • Speel blind lijnbal.
   

Afbeeldingen Volleybal (1)_edited.jpg

Eindspel (uitleg activiteit)

 Smashbal; er wordt 3 vs 3 gespeeld. Er wordt geserveerd vanaf achter de 2-meter lijn. Dit mag zowel onder- als bovenhands. Het team aan de overkant vangt de bal, mag ook na een stuit. Zij spelen over om te komen tot een smash. Een vanger gooit de bal naar de speler die bij het net staat. Deze gooit de bal naar een speler die de bal (met smash) over het net slaat.

 

Differentiaties en plattegrond

Makkelijker:

 • Het net lager hangen.

 • Het veld groter maken.

 • Met een lichtere bal spelen

 • Mogen gooien i.p.v. smashen

 

Moeilijker:

 • Niet mogen vangen.

 • Het net hoger hangen

Afbeeldingen Volleybal (2)_edited.jpg
Les 1

Les 2 

Doelstelling van de les
Aan het einde van deze clinic hebben de deelnemers hun niveau verbeterd bij lijn- en smashbal.

Materialen

4x bank

15-25x volleybal

1x volleybalnet

Warming-up spel
Volley chaosbal; er wordt een vierkant midden in de zaal gemaakt d.m.v. 4 banken. Hierin staan 2 of 3 deelnemers. Zij proberen zo snel mogelijk alle ballen uit het vierkant te krijgen d.m.v. de onder en bovenhandse pass. De overige deelnemers brengen de ballen weer zo snel mogelijk terug het vierkant in.

Differentiaties

Makkelijker:

 

 • Voor degene in het vierkant;

 1. Minder ballen

 2. Meer deelnemers in het vierkant

 • Voor de rapers

 1. Meer ballen

 2. Minder deelnemers in het vierkant

 

Moeilijker:

 • Voor degene in het vierkant;

 1. Meer ballen

 2. Minder deelnemers in het vierkant

 • Voor de rapers

 1. Minder ballen

 2. Meer deelnemers in het vierkant

Plattegrond

Afbeeldingen Volleybal (3)_edited.jpg

Leskern
Lijnbal;  er wordt 4 vs 4 gespeeld. Probeer de bal bij de tegenstander op de grond te gooien en voorkom dit in je eigen veld. In tegenstelling tot de vorige les moet de bal nu naar elkaar worden overgespeeld d.m.v. een pas. De bal mag wel nog gevangen worden.

Regels en aandachtspunten

Regels:

 • Je mag de bal 3 keer overspelen.

 • De bal moet over het volleybalnet gespeeld worden.

 • Als de bal bij de tegenpartij op de grond komt levert dit een punt op.

 

Aandachtspunten:

 • Probeer in de ruimte te spelen waar niemand staat.

Differentiatie en plattegrond

Makkelijker:

 • Maak het veld kleiner

 • Speel met een lichtere bal.

 

Moeilijker:

 • Maak het veld groter.

 • Speel blind lijnbal.

Afbeeldingen Volleybal (1)_edited.jpg

Eindspel (uitleg activiteit)

Smashbal; er wordt 3 vs 3 gespeeld. Er wordt geserveerd vanaf achter de 2-meter lijn. Dit mag zowel onder- als bovenhands. In tegenstelling tot de vorige clinic moet de eerste bal gevangen worden. Ook wordt er vervolgens niet meer overgegooid, maar gepasst. In de rally mag de bal wel nog gevangen worden na een stuit.


Differentiaties en plattegrond

Makkelijker:

 • Het net lager hangen.

 • Het veld groter maken.

 • Met een lichtere bal spelen

 • Mogen gooien i.p.v. smashen

 

Moeilijker:

 • Niet mogen vangen.

 • Het net hoger hangen

Afbeeldingen Volleybal (2)_edited.jpg
Les 2

Les 3 

Doelstelling van de les
Aan het einde van deze clinic hebben de deelnemers hun niveau verbeterd bij lijn- en smashbal.

Materialen

2x dikke mat

2x volleybal

1x volleybalnet
 

Warming-up spel
Blind lijnbal. Blokkeer het zicht van de deelnemers met 2 dikke matten. Het veld is net zo breed, zodat de leerlingen niks kunnen zien. De bal mag altijd gevangen worden en moet vervolgens over de matten gespeeld worden d.m.v. onderhandse of bovenhandse techniek.

Differentiaties

Makkelijker:

 • De bal over de dikke matten mogen gooien.

 • Het veld groter maken.

 

Moeilijker:

 • De eerste bal die over de dikke mat komt mag niet worden gevangen.

 • Alleen de tweede bal nadat de bal over de dikke mat is gegaan mag worden gevangen, de eerste bal moet worden gespeeld d.m.v. onder of bovenhandse techniek.

 • Het veld kleiner maken.

Plattegrond

Afbeeldingen Volleybal (4)_edited.jpg

Leskern (uitleg activiteit)

Lijnbal;  er wordt 4 vs 4 gespeeld. Probeer de bal bij de tegenstander op de grond te gooien en voorkom dit in je eigen veld. In tegenstelling tot de vorige les moet de bal nu naar elkaar worden overgespeeld d.m.v. een pas. De bal mag niet meer worden gevangen door degene bij het net; hij/zij moet een set-up geven. De overige deelnemers mogen wel nog vangen.
 

Regels en aandachtspunten

Regels:

 Je mag de bal 3 keer overspelen.

 • De bal moet over het volleybalnet gespeeld worden.

 • Als de bal bij de tegenpartij op de grond komt levert dit een punt op.

 

Aandachtspunten:

 • Probeer in de ruimte te spelen waar niemand staat.

Differentiaties

Makkelijker:

 • Maak het veld kleiner

 • Speel met een lichtere bal.

 • Zie uitleg vorige clinic.

 

Moeilijker:

 • Maak het veld groter.

 • Speel blind lijnbal.

Afbeeldingen Volleybal (1)_edited.jpg

Eindspel (uitleg activiteit)

Smashbal; er wordt 3 vs 3 gespeeld. Er wordt geserveerd vanaf achter de 2-meter lijn. Dit mag zowel onder- als bovenhands.. In de rally mag de bal wel nog gevangen worden na een stuit, behalve door degene bij het net (net als bij lijn-bal).

 

Differentiaties en plattegrond

Makkelijker:

 • Het net lager hangen.

 • Het veld groter maken.

 • Met een lichtere bal spelen

 • Mogen gooien i.p.v. smashen

 • Zie uitleg vorige clinic.

 

Moeilijker:

 • Niet mogen vangen.

 • Het net hoger hangen

Afbeeldingen Volleybal (2)_edited.jpg
Les 3

Les 4: 

Doelstelling van de les
Deelnemers hebben aan het einde van de clinic ervaren hoe het is om met spanning en emotie om te gaan die komen kijken bij het spelen van een toernooi.Deelnemers hebben aan het einde van de clinic ervaren hoe het is om met spanning en emotie om te gaan die komen kijken bij het spelen van een toernooi.

Materialen

2x volleybal

1x volleybalnet

Leskern (uitleg activiteit)

Maak minimaal 3 teams van elk minimaal 4 spelers. De deelnemers gaan een toernooi tegen elkaar spelen in de vorm van smashbal en lijnbal. Ze spelen elk 3 wedstrijden circa 10 minuten. Aan het einde van de clinic wordt een winnaar aangewezen.

Regels en aandachtspunten

Regels:

 • Zie de regels van smashbal en lijnbal vooraan in de vorige clinic.

 

Aandachtspunten:

 • Zie de aandachtspunten van smashbal en lijnbal vooraan in de vorige clinic.

Differentiaties en plattegrond

Makkelijker:

 • Maak het veld kleiner

 • Speel met een lichtere bal.

 

Moeilijker:

 • Maak het veld groter.

 • Speel blind lijnbal.

Afbeeldingen Volleybal (1)_edited.jpg

Lijnbal

Afbeeldingen Volleybal (2)_edited.jpg

Smashbal

Afbeeldingen Basketbal (7).png

Voorbeeld toernooischema

Les 4

Terug naar les ...

Kinderen die Voetbal spelen

Vragen of opmerkingen over de clinic? Neem contact op met Bernd!

Ludios

Sport, Spel & Groei

Het platform voor een passend sport en spel aanbod

bottom of page