top of page
Clinic Frisbee sjabloon.jpg

Doelstelling

Het kennis laten maken met een nieuwe sport en hen hier vaardiger in maken.

Materialenpakket

8 Frisbees

5 Bakken

20 Pionnen

Les 1 

Doelstelling van de les
De deelnemers hebben aan het einde van de clinic geleerd hoe zij de disc het beste kunnen gooien op een bepaalde manier/techniek. Zij zullen 4/5 van de 10 keer kunnen richten over een afstand van 7,5 meter op de manier waar de disc heen moet.

Materialen

3x bank

5x pion

3x hoepel

12x discs

Warming-up spel
De deelnemers staan in een groepje van 3 kinderen achter elkaar en mogen om de beurt proberen de pionnen te raken en/of in de hoepels te gooien over een afstand van 7,5e meter. Je gooit 2 discs per persoon en dan is de volgende. Het doel is om 4/10 keer de desbetreffende pion/hoepel te raken waar op gemikt wordt.

Differentiaties
Makkelijker

 • Object (pion/hoepel) dichterbij zetten;

 • Grotere/meer objecten neerzetten;

 • Objecten dichterbij elkaar zetten waardoor je grotere kans van raken creëert.

Moeilijker

 • Grotere afstand tot de objecten;

 • Kleinere/minder objecten neerzetten;

 • Doelen verhogen (bijvoorbeeld op een kast);

 • Objecten verder uitelkaar zetten.

Plattegrond

1.png

Leskern

De deelnemers staan achter elkaar (max aantal van 4) en proberen de disc zo dicht mogelijk naar de hoepel te gooien. Degene waarvan de disc het verst weg ligt is altijd aan de beurt, ongeacht hoeveel worpen de andere spelers hebben. De deelnemer die met het minst aantal worpen de hoepel haalt gaat door naar de volgende ronde/finales afhankelijk van het aantal deelnemers. De afstand tot de hole bedraagt 25 meter. Ook heel leuk om dit op het plein of ergens buiten uit te zetten.

Regels en aandachtspunten

Regels

 • Gooien op commando van de instructeur;

 • Discs worden gehaald wanneer de instructeur dit aangeeft;

 • Deelnemers die niet aan de beurt zijn staan achter de deelnemer die gooit op minimaal 1 meter afstand;

 • De disc wordt door middel van een backhand gegooid.

Differentiatie en plattegrond

Makkelijker

 • Afstand verkleinen.

 

Moeilijker

 • Afstand vergroten;

 • Obstakels toevoegen.

   

2.png
Les 1

Les 2 

1e oefening

Doelstelling van de les
Aan het einde van deze clinic hebben de deelnemers geleerd hoe zij het beste de disc kunnen gooien om hun doel op afstand te bereiken. Ook wordt er geleerd om zelfstandig een wedstrijd discgolf te spelen.

Materialen

1x disc per tweetal

4x hoepel

Warming-up spel
De deelnemers gaan op 7.5 meter van elkaar staan en gooien een disc naar elkaar over. Als de tweetallen 5 keer naar elkaar hebben overgespeeld en gevangen, mogen ze de afstand met 1 meter vergroten.

Differentiaties

Makkelijker

 • Afstand kleiner maken;

 • Vangen met 2 handen (krokodiltechniek).

 

Moeilijker:

 • Afstand groter maken;

 • Met 1 hand moeten vangen;

 • Wedstrijd spelen: wie kan als eerst 10 keer overgooien zonder disc te laten vallen;

 • Wedstrijd spelen: wie kan tot de grootste afstand komen en de disc nog steeds correct overgooien.

Plattegrond

3.png

2e oefening

Voor de deelnemers staan 5 targets. Deze staan op volgorde van makkelijk naar moeilijk.

 1. Het raken van een pion op 5 meter

 2. Het gooien in een bak op 5 meter

 3. Het raken van een pion op die op een verhoging staat op 8 meter

 4. Het gooien in een bak op 8 meter

 5. Het gooien door de Kenjam brievenbus

 

De deelnemers starten bij 1 en wanneer het ze is gelukt mogen ze een plek doorschuiven. Laat de kinderen verschillende manieren van gooien proberen.

Leskern
De deelnemers hebben bij deze wedstrijdvorm het doel om in een zo min mogelijke worpen de korf/hoepel te raken/in te gooien. De deelnemer die het minst aantal beurten nodig heeft hiervoor wint.

Regels en aandachtspunten

Regels

 • De deelnemers beginnen om de beurt met gooien vanaf een bepaald punt op zo’n 25 meter van het de hoepel/pion (de hole);

 • Degene waarvan de disc het verst weg ligt is altijd aan de beurt, ongeacht hoeveel worpen de andere spelers hebben.

Aandachtspunten

 • Bepaal de afstanden tussen de holes op basis van hoeveel ruimte je hebt in de zaal/buiten;

 • Er kunnen meerdere groepjes tegelijk het parcours afleggen, laat ze allemaal bij een andere hole beginnen en eindigen.

Differentiatie en plattegrond

Makkelijker

 • Afstand verkleinen.

 

Moeilijker:

 • Afstand vergroten;

 • Obstakels toevoegen;

 • Checkpoints toevoegen waar ze eerst heen moeten gooien (subholes).

4.png

Les 3 

Doelstelling van de les
De deelnemers zijn aan het begin van de clinic al bekend met discgolf. Aan het einde van de clinic zal 6/7 van de 10 discs gericht gegooid kunnen worden over een afstand van 15 meter.

Materialen

- - -

Warming-up spel
Ultimate frisbee in overtalsituatie. Er spelen 5 aanvallers tegen 3 verdedigers. De aanvallers gaan proberen om de frisbee te vangen in het eindvak achter de verdediging. Als je de frisbee in handen hebt, mag je niet lopen. Als dit 3 keer is gelukt, wisselen er 3 aanvallers met 3 verdedigers.

Differentiaties

Makkelijker

 • Meer aanvallers/ minder verdedigers;

 • Eindvak groter maken;

 • 3 stappen mogen zetten met de frisbee.

 

Moeilijker

 • Minder aanvallers/ meer verdedigers;

 • Eindvak kleiner maken;

 • De frisbee maar een x aantal seconde in je bezit mogen hebben,

 • Maar een x aantal contacten mogen hebben waarbinnen een poging tot scoren gedaan mag worden.

Plattegrond

5.png

Leskern (uitleg activiteit)

Discgolf in tweetallen. De tweetallen gooien om ste beurt hebben het doel om in een zo min mogelijke worpen de korf/hoepel te raken/in te gooien. Het tweetal die het minst aantal beurten nodig heeft hiervoor wint.

Regels en aandachtspunten

Regels

 • Werp om de beurt (tweetal voor tweetal);

 • Als iedereen is geweest, mag degene waarvan zijn/haar disc het verst weg van de hole ligt beginnen;

 • Als het gelukt is om je disc in de hole te krijgen, pak je hem op en wacht je totdat de rest ook klaar is;

 • Houdt voor jezelf bij op hoeveel worpen je zit.

Aandachtspunten

 • Werp binnen je tweetal om de beurt.

Differentiaties

Makkelijker

 • Afstand verkleinen;

 • Lichtere disc gebruiken;

 • Beide teamgenoten gooien en kiezen daarna vanaf welke disc ze verder gaan. Hierdoor kan iemand die minder gooit alsnog van een goeie plek gooien.

 

Moeilijker

 • Afstand vergroten;

 • Obstakels toevoegen.

6.png
Les 3
Les 2

Les 4: 

Doelstelling van de les
Deelnemers hebben aan het einde van de clinic ervaren hoe het is om met spanning en emotie om te gaan die komen kijken bij het spelen van een toernooi.

Materialen

Pionnen en hoepels op de verschillende banen uit te zetten.

Regels en aandachtspunten

Regels

 • De deelnemers beginnen om de beurt te gooien vanaf een bepaald punt op zo’n 25 meter van het de hoepel/korf (de hole);

 • Degene die iedere keer het verst weg is moet gooien. Ook als de dichtstbijzijnde nog maar 1 keer gegooid.

 

Aandachtspunten

 • Bepaal de afstanden tussen de holes op basis van hoeveel ruimte je hebt in de zaal;

 • Er kunnen meerdere groepjes tegelijk het parcours afleggen, laat ze allemaal bij een andere hole beginnen en eindigen.

Differentiaties en plattegrond

Makkelijker

 • Afstand verkleinen;

 • Lichtere disc gebruiken;

 • Duo’s laten maken.

 

Moeilijker

 • Afstand vergroten;

 • Obstakels toevoegen.

7.png

Voorbeeld toernooischema

Discgolf 82.png
Les 4

Extra - Frisbee

Doelstelling van de les
Leren gooien en vangen van de frisbee.Leren gooien en vangen van de frisbee.

Warming-up spel
Er wordt een kring gemaakt waarbij iedereen genoeg afstand neemt van elkaar. Binnen de cirkel probeer je de frisbee zo vaak mogelijk over te gooien zonder dat deze op de grond komt. Een andere optie is om 2 cirkels te maken en tegen het andere te strijden. Welk team kan het vaakst overgooien zonder dat de frisbee de grond raakt

Differentiaties

Makkelijker:

 • De afstand kleiner maken

 

Moeilijker:

 • De afstand vergroten

 • Vangen met 1 hand

Leskern

Laat de kinderen een rij maken van de ene kant van het veld naar de andere kant. De afstand tussen de kinderen ligt aan het niveau dat de kinderen hebben. Het doel is om de frisbee helemaal naar de overkant te laten komen zonder dat deze op de grond valt.

Als hij valt pak je de frisbee op en ga je gewoon verder.

Differentiaties

Makkelijker:

 • Verklein de afstand tussen de kinderen

 

Moeilijker:

 • Vergroot de afstand

 • Vangen met 1 hand

 • Wanneer de frisbee valt start je weer vanaf het begin

Wedstrijd

Maak tweetallen en ga tegenover elkaar staan. Neem grote passen achteruit (verschilt per kind en hoe oud ze zijn) Zet 10 pionnen op een rij met een goede afstand ertussen. Doe dit ook aan de andere kant waar de ander van het tweetal staat. De kinderen moeten de frisbee een keer overgooien en vangen zonder te laten vallen. Als dat gelukt is mogen ze een pionnetje opschuiven. Het tweetal wat als eerste het eind van de pionnetjes heeft gehaald wint.

Differentiaties

Makkelijker:

 • Maak de afstanden kleiner

 

Moeilijker:

 • Vergroot de afstand

 • Heen en weer gooien voordat ze een pionnetje mogen opschuiven

 • Vangen met 1 hand

 • Pion terug als de frisbee valt

 • Vanaf het begin beginnen als de frisbee valt

Extra

Terug naar les ...

Kinderen die Voetbal spelen

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Tom!

Ludios

Sport, Spel & Groei

Het platform voor een passend sport en spel aanbod

bottom of page